Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted fromlust lust viaKahlua Kahlua

April 09 2015

Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Sponsored post

December 11 2014

W złości najgorsze jest to, że przechodzi.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
3493 ed81
Reposted frombeyooonce beyooonce viamefir mefir

December 10 2014

Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viazorza zorza
"- Nie umawiam się z nieznajomymi. - oświadczyłam. 
- Na szczęście ja tak. Przyjadę o piątej".
— Becca Fitzpatrick - Szeptem
Reposted fromcytaty cytaty viagoraca-czekolada goraca-czekolada

December 09 2014

Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viain-flagranti in-flagranti

December 08 2014

-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaMezame Mezame

November 24 2014

Reposted fromwhatu whatu viamefir mefir

November 20 2014

November 18 2014

1133 1ef5

November 16 2014

November 15 2014

0879 0f7b
Reposted fromtelewizja telewizja viagoszko goszko

November 12 2014

Reposted frommefir mefir

November 11 2014

Reposted frommefir mefir viabemylover bemylover

November 09 2014

Reposted fromextract extract viamefir mefir

November 08 2014

Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...